Hvad er en CAC certificering?
3 års garanti
Find værksted

Din sikkerhed for veludført værkstedsarbejde

Hvad er en CAC Certificering?

CAC Certificeret understøtter, at forudsætningerne for veludført værkstedsarbejde er på plads. Det betyder, at mekanikerne løbende er på efteruddannelse, har adgang til teknisk data og diagnoseudstyr, sørger for miljørigtig bortskaffelse af affald og får udført værktøjskontrol.

Hvert år kontrolleres alle værksteder, der er tilknyttet ordningen. En konsulent gennemgår værkstedet med ”en kundes øjne og forventninger” dvs. som du ser værkstedet. Derudover bliver værkstedets dokumentation i forbindelse med efteruddannelse, værktøjskontrol samt teknisk data gennemgået. Til sidst kommer konsulenten med forslag til forbedringer på værkstedet.

Resultatet vises i et pointsystem fra 1 til 5, hvor 5 er maksimal score. Pointene giver en guld, sølv eller bronze status. Herefter får værkstedet et diplom, som skal hænge på værkstedet.

CAC Certificeret er en gennemgang af værkstedets:
• informationsniveau, herunder brug af serviceskema
• tekniske informationer, der kontrolleres for løbende opdateringer
• uddannelsesplan, der understøttes og optimeres med nye kurser
• egenkontrol af det daglige arbejde og rutiner, der evalueres og optimeres
• værktøj, testere og specialværktøj herunder kontinuerlig kalibrering

Herudover skal værkstedet efterleve afgørelser truffet af ”Ankenævn for Biler”. Hvis værkstedet ikke gør dette, udtræder værkstedet med omgående virkning af certificeringen. Indbringes samme sag for civilretten er dennes afgørelse afgørende for medlemskabet.

Certificeringen er ikke en kontrol af det udførte arbejde.

Alle CAC Certificerede værksteder tilbyder 3 års garanti på reservedele og udført arbejde

Garantibestemmelser for udført arbejde 
Værkstedet yder 36 måneders garanti på udført arbejde jf. nedenstående betingelser:

Omfang
Der ydes 36 måneders garanti på materiale- og produktionsfejl på autoreservedele og arbejde, som opstår og anmeldes i garantiperioden.
Slid, ælde, og renoverede motorer er ikke omfattet af garantien. Øvrige undtagelser af dele/services kan forekomme, og skal fremgå af reparationsaftalen og faktura.
Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af kundens fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, overlast, motorsport, skødeløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler etc. og andre ydre påvirkninger.

Garantiperioden
Garantien gælder fra fakturadato fra værkstedet og 36 mdr. herefter.
Ved udbedring af mangler under garantien ydes 24 måneders reklamationsret på udskiftede dele, dog minimum 36 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Dokumentation
Ved anmodning om garantiudbedring, skal skadesbeskrivelsen og fakturakopi/dokumentation fra værkstedet fremvises, for montering på det pågældende køretøj,
Garantisagen skal indleveres og afkræves af det værksted, som har leveret ydelsen.
Det er alene det udførende værksted som hæfter for garantien.

Godtgørelse af krav
Kunden har intet krav på evt. inddirekte følgeskader eller kompensation for gener, som kan være opstået pga. et defekt produkt/service. 
Værkstedet har ret til at afgøre, om godtgørelse skal ske som kreditering af den oprindelige fakturapris eller som levering af en erstatningsvare.

Øvrige forhold:
Garantien er et tillæg og gældende ved forbrugerforhold og begrænser ikke på nogen måde de ufravigelige rettigheder, som garantimodtageren har i henhold til dansk lovgivning, herunder købeloven. Garantien er ikke gældende ved BtB.

Ikrafttræden
Garantiordningen er gældende for køb foretaget hos værkstedet efter 1/1 2017, med mindre andet er anført.